Palle Søderlund

Jeg er cand. psych. fra Københavns Universitet og er autoriseret af Socialministeriets Psykolognævn.

I 2008 har jeg opnået specialistgrad i psykoterapi med diplom fra Dansk Psykologforening.

Jeg har mange års erfaring inden for det kliniske arbejdsfelt. Jeg har haft ansættelser på flere psykiatriske afdelinger inden for hospitalsvæsenet og i private rådgivninger, hvor jeg har arbejdet med diagnostisk udredning, individuel psykoterapi og gruppeterapi til mennesker der lider af depression, angst, spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser.

Jeg har 15 års erfaring med privat praksis med hovedvægten på psykoterapi.

Bispebjerg Psykologisk Klinik | Nordre Fasanvej 224, 1. | 2200 København N. | 51 80 46 46